BejelentésDemetrius oldala
Mindenféle rám jellemzőt itt megtalálsz

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Senatus Popolus Que Romanus/S.P.Q.R/

A történelemből mindig is a Római Birodalom története volt a kedvencem.Szinte az egész ismert világot uralta a maga korában,olyan hatalom volt mint ma az Egyesült Államok.Belemélyedtem egy kicsit atémába itt olvashatod azt amire jutottam RÓMAI ÜNNEPEK ~~~~~~~~~~~~~~~ PARENTALIA/február 21/ Az elhunytak ünnepemegemlékezése volt ekkor.A hagyomány szerint Aenas alapitotta az apja emlékére.A sírokra virágokat tettek és áldozati felajánlásként gabonát és tejet hagytak a halottaknak.A házaknál fáklyákat gyújtottak.Zárva maradtak a színházak,templomok,hivatalok. TERMINALIA/februar 23/ A birtokok határköveinél összegyültek a szomszédok és családjaik.Oltárt állitotak,amit virágokkal,diszekkel feldíszitettek.Tüzet gyújtottakamibe mézet,bort,gabonát dobtak áldozatul.Bárányt,és malacot áldoztak fel,amit megettek . RABIGALIA/április 25/ Körmenetet tartottak majd feláldoztak egy kutyát Rabiga istennőnek.Könyörögtek hogy elűzze a gabonarozsdát.Az üszög ellen rókákat zavartak a gabonatáblákba. FLORALIA/ápr 28-máj 3/ Flora istennő űnnepe volt.Az istennő oltárára virágzó növényeket tettek.Az emberek a zöld gyepen ettek-ittak.A kurtizánok a nyilvánosság előtt levetköztek.A fiatalok nyúlakat űztek az utcákon. PALILIA/április 21/ Róma alapitásának ünnepe volt.Az oltárokon mézet és tejet áldoztak.A Vesta-szüzek az utcán tüzeket gyújtottak amit ha valaki átugrott megtisztult büneitöl. MATRALIA/június 11/ Az asszonyok,anyák ünnepe.Áldozatot mutatak be a szent fügefánál,és imátkoztak a gyermekeik egészségéért.Rabszolgáknak,és férfiaknak tilos volt a részvétel. FORDICALIA/április 15/ Tellus tiszteletére mind a 30 curia(nemesi ház) egy-egy vemhes tehenet küldöttamiket a Flamenek feláldoztak,a megnem születet borjúkat kivágták majd a tetemeket elégették.A hamvakat a Paliliakor használták fel rituális célra. Ezek az érdekesebbek,a rengeteg ünnep közül :) PAPI TESTÜLETEK :::::::::::::::: LUPERCUSOK ............ A farkaspapok.Lupercus papjai,az istenük ünnepén farkasbundába bujtak,kecskét álldoztak majd végigtáncolták Rómát.A kezükben szij volt amivel ütötték-verték a lakosokat igy osztva áldást.Népszerüek voltak. SALIUSOK ......... AZ ugrándozók.Mars és Quirinus papjai.Mars 12 lándzsáját és pajzsát őrizték és ápolták.Marsilia ünnepén /márc 1/ bikát áldoztak majd felvonultak az őrzött fegyverekkel.Harc előtt a consul megrázta a fegyvereket hogy az isten felébredjen.Létszámuk 12 fő volt. AUGUROK ........ A madárjósok.Nagyrabecsült testület.Az istenektől küldött jeleket értelmezték és magyarázták,a madarak repüléséből,viselkedéséből.Az ő feladatuk volt kijelölni az új templomok helyét. FETIALISOK ........... A hadipapok.Az államon esett sérelmeket vizsgálták,és háború esetén ők küldték a hadüzeneteket.Egyikük ekkor véres dárdát dobott a sértő állam területére.Kizárolag az ő jelenlétükben köthettek szerződést külföldiekkel.Létszámuk 20 fő volt. FLAMENEK ......... Néhány istennek csak egy papja volt ezek voltak a Flamenek.Külön papja volt többek között Sivanusnak,Janusnak,Furrinának,Pomonának stb.Legjelentősebb közülük juppiter flamenje akire rengeteg tabu vonatkozott.Nem volt szabad kecskét,húst,fegyvert és borostyánt megérintenie.Nem ülhetett lóra és a szabadban mindig süveget kellett viselnie.Halottra nem nézhetett ha a felesége meghalt le kellett mondania. PONTIFEXEK ........... A főpapok.A monda szerint ők épitették az első hidat a Tiberisen,innen származik a nevük(pons-híd).Minden vitás kérdésben ők mondták ki a végső szót.Vezették az évkönyveket,az időszámitást.Vezetőjűk a Pontifex Maximus,akinek politikai hatalma miatt ezt a rangot a császárkorban maga az uralkodó gyakorol VESTA-SZÜZEK ............. Vesta papnői akik a főtemplomban őrizték a szent tűzet.Férfiakkal a főpapon kívül nem érintkezhettek.Ha a tűz kialudt,vagy kiderült hogy idegen férfival kapcsolatba kerültek,élve eltemették öket.Szolgálatuk 30 évig tartott utána alapithattak családot/10 év tanulás,10 év szolgálat,10 év tanitás/.Rengeteg kiváltságuk volt,bemehettek tiltott helyekre,stb.Szentként tisztelték öket.Létszámuk 6 fő. ARVALUSOK .......... A mezei testvérek.A földműveléssel kapcsolatos istenek papjai.Májusban körmenetekben járták a várost,énekeltek imátkoztak.Papi jelvényük a búzakoszorú.Ők mutaták be a Ceresnek,a Laroknak stb szánt áldozatokat.12-en voltak. CYBELÉ-PAPOK ............. Az istennőjűket jelképező meteorkövet őrizték.Az ünnepén Cybelé szobrát végigvitték a városon,közben koldultak.Mindanyian heréltek voltak. Róma híres helyei,épületei .......................... A legfontosabb hely Rómában a Forum Romanum volt.Itt állt az összes fontos hivatali épület és több templom is.A Mars mezőn tartották a fontos gyüléseket,katonai parádékat.Fontos központok voltak még a fürdők(thermák),a versenypályák(circus) és a színházak(orchestra)is. PÉNZ A rómaiak pénérméi hű képet mutatnak a mindenkori politikai helyzetről,hiszen minden hatalomra kerülő személy saját pénzt veretett.Az átváltás igy zajlott:1 denarius/4 sestercius/16 as. RUHÁZKODÁS A rómaiak ruházkodása mint mindenütt a éghajlat szerint alakult.Általános viselet volt a tunika egy combig vagy térdig érő ingszerű ruhadarab.Létezett egyszerübb és varrással vagy egyébb díszitéssel boritott darab.A tóga a római férfiak kizárólagos viselete volt,a karjukon,vállukon átvetve viselték. Az államférfiak és hivatalnokok bíborszegélyü tógát hordtak.A lábukon sarut vagy cipőszerű calceust, a katonák caligát azaz bőrszandált viseltek. A nők egy speciális viselete volt a palla,egy bő,sálszerű köpeny.A tunikájuk bővebb és díszesebb volt ezt nevezték stolának.A katonák ruháját még kiegészítette a sagum,egy gyapjuköpeny és egyébb hideg elleni védelmet szolgáló ruha. FEGYVEREK A legfontosabb katonai fegyver a gladius,a rövidkard amit egy tokban a bal oldalon hordtak.Fontos volt még a pilum,egy hajitódárda amit közvetlenül a csata elkezdésekor dobták a feléjük rohanó ellenségre.A nehéz pajzs, a scutum jó szolgálatot tett a nyilak és egyéb lövedékek ellen.A több lemezből összeállitott vért speciális római találmány. Ha ostromra került sor a rómaiak több hadigépet is bevethettek:katapultot,ballistát,ostromtornyot mind ismerték és alkalmazták. KISLEXIKON ---------- Személyek cliensek-olyan szegényeb rétegből származó polgárok akikegy tehetősebb patrónus pártfogása alatt álltak és cserébe politikailag támogatták praetoriánusok- a császár testőrei és a város védelmezői.Elit katonák,létszámúk 10000 fő.Csak a császárnak enged- meskedttek. proletar- vagyontalan római polgár advocatus-védőügyvéd,akinek törvény tiltotta a dijazását. rudiarius-felszabaditott,leszerelt gladiátor akit nagyra becsültek. libertus-felszabaditot rabszolgák akik a városban éltek.Nem rendelkeztek a rómaiak jogaival lictor-törvényszolga,a szenátorok kisérői,a tör- vények betartatói.Fegyverük a szölövessző- nyalábba ágyazott bárd(fascio) centurió-katonai rang,százados.Feladata a katonák kiképzése,irányitása,a tábori feladatok ellenőrzése és a renitensek büntetése. Ha egy egység megfutamodott,tizedelést alkalmazott. Épületek mansió-pihenőhely,szálloda macellum-bevásárlócsarnok insula-három v négy emeletes bérház sphaeristerium-labdaterem carcer-börtön,fogház aquaductus-vízvezeték milliarium-az ut mellett álló útirányjelző kő domus-római villa,a gazdagok lakóházai


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!